VariSuite

Miten mallinnat konfiguroituvan tuotteen tehokkaasti suunnittelussa?

Tässä jutussa jatketaan blogisarjaa, miten konfiguroitava tuote suunnitellaan tekniikan näkökulmasta.


Monet yritykset pohtivat kuumeisesti kuinka heidän tulisi käsitellä konfiguroitavia tuotteita suunnittelussa.

Tuotemallinnus on erittäin kriittinen vaihe suunnitteluprosessissa. Kun myynti ja tuotehallinta ovat päätyneet yhteisymmärrykseen ja tehneet päätöksen tuotteen ominaisuuksista, insinöörit voivat aloittaa tuotesuunnittelun luomisen käyttämällä erilaisia suunnittelutyökaluja, kuten CAD-ohjelmistoja ja muita suunnitteluun tarvittavia järjestelmiä.

Erityisesti suurien ja monimutkaisten tuotemallien kohdalla materiaaliluetteloiden (BOM) ja asiakirjojen luominen ja niiden tallentaminen yrityksen yleisessä käytössä olevaan tuotetietojen hallintaan (PDM/PLM) integroidulla tuotetiedonhallinnalla   on todella tärkeää, jotta vältetään tietojen pirstaloituminen ja eriytyminen eri suunnitteluohjelmien ja tiedonhallintajärjestelmien välille. Tänä päivänä ihmisten ei tulisi siirtää tietoa enää käsin yhdenkään järjestelmän välillä; se on sekä tehotonta että virheherkkää.

Kuinka-mallintaa-tuotetta-tehokkaasti-suunnittelussa-blog-Variantum

Variantumin VariSuite -tuote on erinomainen valinta suunnitteluinsinööreille, koska se tukee modulaarisuutta, jolloin jokaisella tarvittavalla moduulilla on oma tekninen tuotemallinsa. Näitä moduuleja voidaan siten käyttää useissa eri tuotteissa, jolloin uusi tuote lisää vain joukon mahdollisia parametriarvoja jo olemassa olevaan moduuliin. Tämä säästää kehitysaikaa, koska insinöörit voivat luoda ja testata tuotemallia jo suunnittelun aikana sen sijaan, että koko lopputuote jouduttaisiin kokonaan konfiguroimaan  niin sanotusti tyhjästä.

VariSuitessa suunnitteluinsinöörit voivat yhdistää valitut tuoteparametrit tuotteisiin, tuoteluetteloihin ja asiakirjoihin tuotemallin luomiseksi.

Tuotemalli koostuu MaxiBOM:sta, joka on tunnettu myös nimillä SuperBOM tai 150%BOM. MaxiBOM on tuoteperherakenne, joka sisältää kaikki tuotekomponentit ja niiden väliset suhteet. Se on luotu käyttämällä parametreja, valintasääntöjä ja tehtäviä. Parametrit mahdollistavat tuotteen eri ominaisuuksien määrittämisen, valintasäännöt ohjaavat sallittujen komponenttien valintaa ja tehtävät määrittelevät tarvittavat toimenpiteet komponenttien välillä.

MaxiBOM tarjoaa kattavan kuvauksen tuotteen rakenteesta ja sen osista. Se sisältää kaikki moduulit ja komponentit, jotka voivat olla osa tuotetta. Tämä mahdollistaa joustavan konfiguroinnin ja mukauttamisen, koska jokainen komponentti voi olla parametrinen ja valittavissa eri vaihtoehtojen perusteella.

Käyttämällä MaxiBOMia suunnittelutiimi voi helposti hallita ja visualisoida tuotteen rakennetta sekä varmistaa, että suunnitellut konfiguraatiot ovat toteutettavissa ja täyttävät asiakkaiden tarpeet.

Tuoteperheen rakennetasojen määrää ei ole rajoitettu, ja VariSuite mahdollistaa konfiguroitavuuden tuotteiden tai komponenttien alimmalle tasolle asti. Tämä tarkoittaa, että tuotteen ei tarvitse käyttää vakiokomponentteja, ja jokainen suunniteltu komponentti voi olla parametrinen.

Kun tuotteen tekninen suunnittelu on valmis, suunnittelutiimi testaa ja varmentaa tuotemallin kokonaisuudessaan VariSuitessa. Tämän jälkeen lopullinen tuote hyväksytään tai julkaistaan versionhallinnan avulla, joka tukee tuotteen muutoksia kuten mikä tahansa muu tuotetiedonhallintajärjestelmä (PDM - Product Data Management system).

VariSuiten käytön tärkeimmät edut tuotteiden mallintamiseen ovat:

  • Ajansäästö: VariSuite säästää kehitysaikaa, koska suunnitteluinsinöörit voivat luoda ja testata tuotemalleja suunnitteluvaiheessa, jolloin erillistä tuotekonfiguraattoria ei tarvita.
  • Modulaarisuus: VariSuite tukee modulaarisuutta, jolloin insinöörit voivat käyttää moduuleja uudelleen useissa tuotteissa.
  • Kattava tuotemalli: VariSuiten tuotemalli sisältää MaxiBOM:n, jossa kaikki tuotekomponentit on luotu tuoteperherakenteena parametrien, valintasääntöjen ja tehtävien kanssa.
  • Konfiguroitavuus: Suunnittelijat voivat konfiguroida tuotteita alimmalle tasolle asti, mikä mahdollistaa suuremman joustavuuden ja mukauttamisen.
  • Versionhallinta: VariSuite sisältää versionhallinnan, joka tukee tuotteen muutoksia kuten mikä tahansa muu PDM. Tämä varmistaa sen, että insinöörit voivat helposti seurata ja hallita tuotemallin muutoksia.

Luethan myös blogisarjan ensimmäisen osan täältä:

Mikäli yrityksessäsi tämä asia on ajankohtainen, älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Similar posts

Get notified on new insights from Variantum!

Be the first to know about the latest news to build or reimagine your service or product offering with the knowledge of today’s Offering Management capabilities!

Subscribe our newsletter by filling in your basic contact information here: (we'll not spam you on weekly basis!)