VariSuite

Miten kehität joustavan, massaräätälöitävän tuotteen, jota voit myydä ja toimittaa helposti useille eri asiakkaille?

Ainoa oikea ratkaisu on tietysti luoda modulaarinen, konfiguroitava tuote!


Ennen konfiguroitavan tuotteen luomista, on järkevää analysoida ainakin seuraavat asiat:

  • Mitkä ovat asiakkaamme tarpeet?
  • Voimmeko luoda tuotteen teknisen ratkaisun ja mitä se vaatii?
  • Onko uusia mahdollistavia teknologioita harkittava?
  • Olemmeko analysoineet kilpailijoiden tarjoaman – miten varmistamme erottautumistekijät ja kilpailukyvyn?
  • Olisiko hyvä luoda modulaarinen tuote, jonka avulla voimme hyödyntää uudelleenkäytettäviä muunneltavia komponentteja?
  • Ketkä tarvitsevat ja hyödyntävät tuotemallia: esim. sisäiset myyntihenkilöt, jälleenmyyjät, asiakkaat?

miten-kehittaa-joustava-tuote-blogisarja-2023-1

Muun muassa näiden kysymysten pohjalta myynnin ja tuotekehityksen on pyrittävä yhteiseen näkemykseen siitä, mitkä ovat lopullisen tuotteen ominaisuudet, mitkä ovat sallitut arvot ja mitkä ovat sallitut valittavat yhdistelmät. Näitä ominaisuuksia kutsutaan myös asiakaskysymyksiksi. Variantumin VariSuite -ratkaisussa näitä asiakaskysymyksiä tai ominaisuuksia mallinnetaan parametreina sekä teknisessä tuotemallissa että myyntimallissa.

Näitä parametreja on hallittava globaalisti – läpi organisaation, mikä tarkoittaa sitä, että niitä voidaan käyttää useissa tuotteissa tai tuoteryhmissä ja niiden moduuleissa tai komponenteissa. Samalla mahdollistetaan sallittujen arvojen rajaus kussakin käyttökohteessa.

Parametrien käyttöä on paras hallita eri elämänkaaritilojen avulla, jotta niitä voidaan kehittää ja ottaa käyttöön hallitusti. Tilan avulla hallitaan myös parametrin käyttöä nykyisissä tuotteissa ja varmistetaan, että parametrit poistuvat käytöstä, kun niitä ei enää tarvita tai ne on korvattu toisella.

  • Parametrit voivat olla erilaisia: arvoluetteloita, mittamuuttuvia, ja ne voivat myös olla yksi- tai moniarvoisia muuttujia.
  • Kun tuotemalliin lisätään globaaleja parametreja, voidaan parametrin arvoja rajoittaa globaaleista parametriarvoista halutulle tuotteelle sen ominaisuustarpeiden mukaisesti
  • Säännöt lisätään sallittujen parametriyhdistelmien välille, esimerkiksi metsäperävaunun tuotemallissa perävaunun kantokapasiteetti vaatii ja / tai rajoittaa tarvittavaa jarruvoimaa, ja päinvastoin.

Seuraavissa blogisarjan jutuissa kerromme, miten me Variantumilla ohjaamme asiakkaitamme ja kumppaneitamme kohti helpompia, muokattavia tuotteita tarjoamalla osaamistamme mm. seuraavien kysymysten osalta:

•    Miten mallinnat tuotteen teknisesti
•    Miten luot myyntitiimille myyntimallin, joka sisältää säännöt hinnoittelulle ja helpon käyttöliittymän myynnille
•    Miten täytät valmistuksen tarpeet
•    Miten täytät palvelutarpeet
•    Miten tehdä tuoteprosessista virtaviivainen lähtien myynnistä valmistukseen ja aina palveluun saakka

Mikäli yrityksessäsi tämä asia on ajankohtainen, älä epäröi ottaa yhteyttä tiimiimme!

Similar posts

Get notified on new insights from Variantum!

Be the first to know about the latest news to build or reimagine your service or product offering with the knowledge of today’s Offering Management capabilities!

Subscribe our newsletter by filling in your basic contact information here: (we'll not spam you on weekly basis!)