Mitä on PLM ja kuinka se liittyy tarjoomanhallintaan?

Prosessien ja informaationhallinnasta on paljon määritelmiä liittyen tuotteiden ja palvelujen valmistukseen. Aina ei ole selvää, mitä alan termistöllä tarkoitetaan, joten avaamme tässä blogissa aihetta hieman.


Variantum on tarjoomanhallintaan erikoistunut yhtiö. Tarjoomanhallintaan liittyvät usein käytetyt termit ovat tuotteen elinkaaren hallinta (PLM – Product Lifecycle Management) ja tuotetiedonhallinta (PDM – Product Data Management). Mitä nämä termit tarkoittavat ja mikä niiden ero on?

Perinteisesti tuotteen elinkaarenhallinnalla (PLM) tarkoitetaan tuotteen koko elinkaarta: tuotteen suunnittelua, tekniikkaa, valmistusta, myyntiä, käyttöä, kierrätystä ja käytöstä poistamista. Joskus järjestelmät kattavat vain yrityksen sisäisen tiedon tuotteesta ja prosesseista myyntiin saakka ja päättyvät siihen, jolloin jälkimarkkinointi ja ylläpito jäävät paitsioon.

Tuotetiedonhallinta puolestaan tarkoittaa tuotteeseen liittyvän informaation käsittelyä. Se on yleensä yrityksen sisäinen järjestelmä, jossa hallitaan tuotteeseen liittyvää teknistä dataa, sen eri versioita sekä materiaaleja suunnitteluun ja valmistukseen liittyen. Nämä materiaalit voivat olla teknisiä piirustuksia tai kuvia, komponentteja tai alihankintatietoja.

Tuotteen elinkaari tarkoittaa koko sitä aikaa, jolloin tuotetta voidaan käyttää. Elinkaari alkaa jo esisuunnitteluvaiheessa, kun tuotteen vaatimuksia ja ominaisuuksia suunnitellaan. Suunnitteluvaihe voi koostua useista sykleistä, esimerkiksi uudelleensuunnittelun vaiheista. Kun tuote on viimeistelty, se valmistetaan asiakkaita varten. Jälkeenpäin tuotteelle saatetaan tarvita ylläpitopalveluita tai siitä voidaan tehdä paranneltu versio uusilla toiminnallisuuksilla. Viimeinen vaihe tuotteen elinkaaressa on, kun sitä ei enää voida käyttää, jolloin se joko kierrätetään tai siitä tulee jätettä.

PLM-järjestelmät on kehitetty hallinnoimaan tuotteen elinkaaren vaiheita. Tämä ei kuitenkaan aina riitä. Tavalliset PLM-järjestelmät eivät aina maksimoi tuotteeseen liittyvää dataa parhaalla mahdollisella tavalla.


product-lifecycle-management-1

Variantumin VariSuite -ohjelmisto tehostaa ja parantaa asiakkaan prosesseja käyttämällä yhteistä tuotemallia eli se laajentaa tarjooman datan elinkaarta kaikissa prosessivaiheissa: myynnissä, suunnittelussa, valmistuksessa ja ylläpidossa. Variantumin näkökulman mukaan perinteinen PLM kannattaa laventaa tuotehallinnasta kohti ’tarjooma palveluna’ -datan hallinnaksi. Tällöin yksilöityä tuotetietoa hyödynnetään siten, että se on kaikkien organisaation eri osien käytettävissä yhtenäisesti. Näin tuotteen jatkokehitys siihen soveltuvine palveluineen tai lisäosineen helpottuu, mikä edesauttaa lisämyyntiä.

Tarjoomanhallinnan avulla yritykset voivat siis rikastaa konfiguroitavaa tarjontaansa ylläpitopalveluilla, ekosysteemeillä tai jopa tarjota tuotteitaan palveluna. Näin tarjooman elinkaari laajenee huomattavasti, mikä vaikuttaa myös hinnoittelumalliin.

Kun tuotteen elinkaaren hallinta on kehittymässä data-ohjautuvaksi palvelumaailmaksi, asiakkaiden erityistarpeet voidaan täyttää entistä nopeammin.

Variantum on auttanut yrityksiä asiakaskeskeisen tarjooman rakentamisessa jo vuodesta 2005. Kokeneet ammattilaisemme ratkaisevat konfiguroitavien tuotteiden tiedonhallinnan haasteita. Tarjoomanhallinta auttaa yrityksiä kilpailuedun saavuttamiseen ja ylläpitämiseen. Se helpottaa yksilöllisesti räätälöityjen ja elinkaarihallittavien kokonaisuuksien rakentamista laadukkaammin ja nopeammin.

Autamme asiakkaitamme ratkomaan tiedonhallinnan kehityskohteita konsultointipalveluidemme avulla. Tarjoamme muun muassa CPQ- ja PDM / PLM -kartoituksia sekä soveltuvuustutkimuksia.Tutustu lisää palvelut -sivuillamme.

 

Do you need help with these topics?

Our team will help you with configurable products, do not hesitate to contact us!

Similar posts

Get notified on new Offering Management insights from Variantum!

Be the first to know about the latest news to build or reimagine your service or product offering with the knowledge of today’s Offering Management capabilities!

Subscribe our newsletter by filling in your basic contact information here: (we'll not spam you on weekly basis!)